Month: October 2023

สาระน่ารู้ เขตสิ้นสุดของเมือง อาร์ไวเคียร์, มองโกเลีย

เขตสิ้นสุดของเมือง อาร์ไวเคียร์, มองโกเลีย Arvaikheer เป็นเมืองในประเทศมองโกเลีย รองรับผู้อยู่อาศัยได้ 30,000 คน เป็นเมืองหลวงของจังหวัด Övörkhangai และตั้งอยู่กลางพื้นที่ 1.5 ล้านตารางกิโลเมตรของมองโกเลีย เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านศิลปะแบบดั้งเดิม การเลี้ยงสัตว์ และกีฬาขี่ม้า เทศกาลม้าระดับภูมิภาคจัดขึ้นทุกปีเพื่อเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์อันยาวนานของการแข่งม้าที่มีชื่อเสียง (ย้อนหลังไปถึงศตวรรษที่ 18) ในประเทศมองโกเลีย…